Leholt.dk

Arbejde ....

Jeg læste 'Udviklingsstudier' på Roskile Universitet i årene 1978-84 med fagene historie og geografi. Mit speciale var en kritisk undersøgelse af den statslig styrede landbrugssektor i Kenya med udgangspunkt i en rapport fra Verdensbanken. Da RUC ikke kunne levere vejledning på de præmisser, skrev jeg speciale på Center for Afrika Studier på Gråbrødretorv i KBH.

Efter eksamen i jan 1985 kom jeg i pædagogikum på Statens HF -kursus (i dag Frederiksberg Hf-kursus), hvor jeg i aug. samme år blev fastansat som underviser i historie og geografi. Jeg var Lærerrådsformand i slut 80'erne da Finn Bønsdorff blev rektor og administrativ inspektor i starten af 1990'erne.

Ved siden af undervisningen på Hf , underviste jeg i slutningen af 1990'erne i Webdesign og MS-Office pakken på Copenhagen Business School (tidl. Niels Brock) på Kultorvet og underviste samtidigt gymnasielærere i 'Gymnasie -it' og holdt IT-kurser på min arbejdsplads.
Siden slutningen af 90'erne var jeg ansvarlig for skolens printserver og skolens hjemmeside (1998-2018)

I dag underviser jeg stort set kun med egne tekster i geografi og har gennem årene opbygget et større website med noter m.v. til såvel geografi og historie.

Tekster til geografi:

Forsiden til mine geografinoter som jeg har brugt de sidste godt tyve år i undervisningen
Noter til geografi Noter til historie