World Wide Web

Sidst opdateret
26. februar 2005

 

World Wide Web

Ofte omtales Internettet og WWW som en og samme ting , hvilket ikke er tilfældet. WWW er blot en del af Internettet, om end nok den del af nettet som har vokset mest i de senere år. Internettet omfatter som tidligere nævnt også e-mail, newsgroups, filoverførsel (FileTransfer Protecol -FTP) og 'real-time chat' .  

I 1989 havde Internettet eksisteret i 20 år, og var fortsat forbeholdt studerende og forskere. Antallet af servere på nettet var i begyndelsen af 1990 ca. 100.000, men allerede et år efter var antallet af tilsluttede computere tredoblet.

WWW er det første virkelige multimedie på Internettet, og som har fået millioner af ikke-computer-interesserede mennesker til at tilslutte sig Internettet. WWW består i dag af mere end 1.5 mia.  sammenkædede dokumenter , web-pages , som fysisk befinder sig på Internettets nu 720.000 web-servere.

 

World Wide Web blev opfundet i årene 1989-90 af den engelsk forsker Tim Berners-Lee ved det europæiske forskningscenter CERN. Berner-Lee's ide var at skabe et medie som tillod forskerne at lave krydsreferencer (hyperlinks) mellem forskellige dokumenter uanset hvor på Internettets servere disse befandt sig rent fysisk.   

Hertil udvikledes i CERN tre nye teknologier. Et tekstmarkerings- sprog Hyper Text Markup Language (HTML) til at skrive web-dokumenterne med. En kommunikation-protocol Hyper Text Transfer Protecol (HTTP) til at overføre disse web-dokumenter mellem internettes computere og endelig et klient program (browser) til at  vise web-dokumenterne på computeren. Disse tre teknologier skal kort beskrives.

HTML Alle dokumenter på www (web-pages)er skrevet i tekstmarkeringssproget Hyper Text Markup Language (HTML). HTML anvender forskellige markeringskoder ( eng.: markup tags) til formatering af dokumentets udseende mht. skrifttype, tekststørrelse, farver , sidelayout, visning af grafik etc. 

Et html-dokument kan skrives i en almindelig teksteditor som Notepad, med indsættelse af de nødvendige html-koder.

Eksempelvis vil koden <b> gøre denne skrift fed </b> mens denne kode <font-size=+3> vil forøge skriftstørrelsen</font>.  Hvis du har arbejdet med WordPerfect i 'gamle dage' kan du se at princippet for formatering minder en del herom.  

Men der findes i dag talrige programmer (Html-editorer) hvor man kan udarbejde html-dokumenter på samme måde som man arbejder med f.eks. Word. Et eksempel herpå er Microsofts html-editor 'FrontPage'.  

HTML er et standardiseret formateringssprog som hele tiden er underudvikling, hvor nye koder / funktioner tilføjes. Den nuværende version 4.0 af html , understøtter en række nye web-teknologier som Cascading Style Sheets, Java-scripts etc. HTML standarden fastlægges af W3C - The World Wide Web Consortium.

Men det særlige ved html-dokumenterne er at man kan indsætte såkaldte hypertext eller hyperlinks ( kaldet : 'links' ) til andre web-dokumenter. Et link kan være et tekst- eller grafik element på web-siden. Et link kendes ved at musemarkøren skifter til en 'hånd' når markøren placeres over linket. Ved at klikke på linket indlæses det web-dokument som linket henviser til. Det kan være et dokument på samme web-site (hjemmeside) eller et dokument på en anden web-server et hvilket som helst sted i verden.

er den protokol som anvendes til overførsel af web-dokumenter (html-filer) via Internettet.
Browseren Web-siderne vises på pc'en i et program kaldet en 'browser'. Den første web-browser blev udviklet af en studerende (???) i 1989-90. De første browsere kunne kun vise tekst /tal i to farver, og var baseret på tekstkommandoer.

I 1993 udsendes den første browser med en grafisk brugergrænseflade. Det var browseren 'Mosaik'. Browseren kunne betjenes med en mus, og kunne vise farver, grafik og lyd. Hermed var der taget fat på en revolution i informationsteknologien

Den mest anvendte browser i dag, er Microsofts Internet Explorer (IE 5.0), som sidder på ca. 85-90 % af markedet.  Browseren kan vise web-sider med tekst, farver og grafik, video og lyd,  søge oplysninger i databaser og afvikle andre programmer via WWW.

Browserne - herunder IE 50 - er i dag 'freeware', det vil sige at programmerne er gratis. Du kan enten 'downloade' dem fra  Internettet eller installere dem fra de cd-rommer som følger med de fleste danske datablade.

Det er ikke helt ligegyldigt hvilken browser version du anvender. Som minimum bør man havde IE ver. 4.0 , da tidligere versioner ikke kan vise de nyere programmeringsteknikker / -funktioner som anvendes på de fleste hjemmesider i dag . Det gælder bla. Java-Scripts, CCS m.v. 

 

Webadresser Vi har tidligere set, at enhver computer som er tilsluttet et netværk - herunder Internettet, har en unik adresse, kaldet en IP-adresse. Ligeledes har ethvert netværk et navn, kaldet et domaine. Som brugere på WWW anvender vi ikke IP-adresserne, som f.eks    195.192.158.130,  men i stedet et domaine-navn, som f.eks. www.frberg-hf.dk .  Dette skal forklares nærmere. En web-adresse består af følgende elementer:

 
Protekol Server /domæne navn Topdomæne
http:// www.frberg-hf. dk
protekollen angiver at der skal hentes en fil indeholdende hypertext

www anvendes som standard, og fortæller at der er tale om web-domaine - frberg-hf - er selve domain-navnet, også kaldet 2.niveau Topdomainet - eller domaine på 1.niveau -angiver hvilket land et domain og dermed web-siden befinder sig i.

Alle web-dokumenter befinder sig på en web-server. Et firma eller en organisation kan have sin egen webserver, med en fast opkobling til Internettet. Men ofte vil man købe et såkaldt web-hotel hos en kommerciel internetudbyder (Internet Service Provider, ISP). Det man køber her, er et domainenavn og adgang til at uploade sine web-sider til udbyderens web-server. Priserne på et web-hotel med tilhørende domainenavn varierer fra 3-400 til 1000 Kr. om måneden.

© Otto leholt

Til top af siden