Internettet (1)

Sidst opdateret
26. februar 2005

Hvad er Internettet ?

Internettet er ikke ét, men 10.000’ere af mindre lokale computernetværk som er forbundet til et gigantisk netværk via telefonnettet og satellitter, og dermed muliggør kommunikation mellem millioner af computere over hele verden.

Historien bag

 

Internettets historie går tilbage til den kolde krigs dage i 1960’erne . Det amerikanske forsvar ønskede at oprette et kommunikations- system som i tilfælde af en atomkrig, kunne sikre at kommunikationen mellem forsvarsenhederne m.v. kunne opretholdes under de værst tænkelige forhold.
Ideen var at kommunikationssystemet skulle være decentralt opbygget således at kommunikationen kunne opretholdes selv om en eller flere kommunikationslinier blev ødelagt. Udviklingen herefter kan skitseres således :
 • 1969 forbindes de første fire computere i USA i et netværk under Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).
 • 1974 er 20 amerikanske computercentre forbundet under det der nu hed ARPAnet.
 • 1979 UseNet oprettes af amerikanske studerende
 • 1983 opdeles ARPAnet i en militær og en civil del.
 • 1986 National Science Foundation NETwork (NSFNET) oprettes til de videregående uddannelses institutioner. Navnet Internet opstår.
 • 1988 ca 30.000 computere tilsluttet nettet
 • 1990 ARPAnet lukkes og kommunikationen flyttes til NSFNET
 • 1991 de første grafiske web-browsere præsenteres
 • WWW oprettes - efter ide fra forskere ved CERN
 • 1992 ca 500.000 brugere på Internettet
 • 1993 webbrowseren Mosaic med grafisk brugerflade revolutionerer brugen af internet. Videreudvikles senere til browseren Netscape som i de næste par år var den dominerende browser.
 • Primo 1993 ca 50 web-servere på nettet ,
 • ultimo 1993 ca 500 servere på nettet
 • 1994 ca. 10.000 servere på Internettet
 • 1995 ca. 25 mio. mennesker har adgang til Internettet, 53.000 webservere.
 • 1996 ca 50 mio. mennesker har adgang til Internet, i Danmark ca.300.000
 • 1999- ca 200 mio. mennesker har adgang til www, og i Danmark er det ca. 25% af husstandene der har internetadgang
en revolution.. Som tallene ovenfor viser er antallet af brugere på Internettet er vokset eksplosivt i de sidste par år, og væksten forventes at fortsætte i de nærmeste år. Vurderet udfra væksten i antal brugere og Internettets anvendelsesmuligheder , er der tale om en revolution i informations- mediet som kan sidestilles med Gutenbergs bogtrykkerkunst.
Hvor er
Internettet ?

 

 

 

 

 

Hvad er så Internettet ? Ja egentlig eksisterer Internettet ikke i rent fysisk forstand. Man kan sige at Internettet er de servere og telefonkabler , lyslederkabler, satellitter og computerprogrammer (Browsere) som gør det muligt for de enkelte computere og netværk at kommunikere med hinanden.
I dag er titusinder af netværksservere tilsluttet Internettet, disse servere (kraftige PC’ere) er tændt døgnet rundt og således tilgængelig for andre servere og PC’ere på Internettet. Man hører ofte udtrykket "jeg er på netttet" og det er egentlig noget sludder, idet man som almindelig bruger kun tilkobler sig Internettet midlertidigt via en server hos en internetudbyder. De eneste der egentlig er Internettet er de enkelte servere rundt om i verden som døgnet rundt er tilgængelige for brugerne.
'pakkepost'

 

 

 

 

 

 

For at lette transporten af dokumentet bliver det oftest delt op i flere små nummererede pakker som alle kender modtageradressen, og derefter hver især finder den hurtigste vej tilbage til modtageren. Pakkerne behøver ikke at vælge den samme vej tilbage til Danmark, men transporteres via de ledninger /satelitter hvor der på pågældende tidspunkt er bedst plads til transporten. Tilbage i min PC samles pakkerne til det originale dokument. Hele denne operation, fra jeg spørger efter dokumentet til det er på min skærm, tager 2-5 sek. (man tror det er løgn !)

Internettet udgøres således af de titusinder af computernetværk som ved hjælp af en fælles kommunikationsstandard ( TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet Protecol) kan kommunikere med hinanden via det almindelige telefonnet.
Hvad kan det bruges til ? Hvad er det så Internettet kan bruges til ? Stort set enhver form for kommunikation og informationsudveksling. Mens de ressourcer vi deler på vores lokale netværk er meget begrænsede (!) så er de ressourcer som man får adgang til via Internettet - stort set ubegrænsede.
De mest almindelige kommunikationsformer på nettet er følgende :
 • World Wide Web -hjemmesider eller web-sider, hvor privat personer, firmaer institutioner eller organisationer præsenterer sig selv for alverden.
 • NewsGroups - konferencer hvor mennesker fra hele verden skriver indlæg om alverdens emner. Der eksisterer idag ca. 45.000 forskellige emnegrupper eller konferencer på internettet
 • Elektronisk post -e-mail, imodsætning til traditionel postudbringning (=snail-mail) kommer elektronisk post frem på få minutter - overalt i verden. En e-mail kan indeholde tekst - vedhæftede filer / dokumenter , grafik, lyd m.v.
 • IRC - Internet Relay Chat - eller såkalte ‘chat-rooms’. Chat-rooms er ofte emnebaserede - almindeligvis vil der i hver chat-room’ være plads til 20-30 mennesker som her kan skrive direkte til hinanden på skærmen.
 • fil-overførsel (Ftp) - det drejer sig primært om alverdens computerprogrammer som man kan downloade fra såkaldte Ftp-servere.
Internettet er altså ikke ét net - men tusinder af netværk som ved brug af fælles protokoller - dvs. standarder for datakommunikation- kan kommunikere men hinanden på en række forskellige måder. 
Læs også om Netværk og Internettet

© Otto leholt

Til top af siden