Uden tabeller

Sidst opdateret
26. februar 2005

 

CSS Boks-model

  Nu har du tidligere lært at man laver struktur på websiden med tabeller, hvormed vi kan placere tekst, billeder m.v. i tabellens enkelte celler. Nu vil jeg vise dig at vi kan gøre det samme UDEN tabeller! Hvorfor nu det ?

Se f.eks. koderne til en tilfældig hjemmeside. En meget stor del af koderne består af tabel-koder. Det tager - alt andet lige - tid for browseren at læse alt denne tabel kode, og ikke mindst for den der på et tidspunkt skal til at redigere en webside, hvor strukturen er bygget op med tabeller i tabeller som kinesisk æsker. Det kan blive totalt uoverskueligt.

 

  Når du skriver html-koder arbejder du med TAGS. < html> eller <table> er alle HTML tags. <table> er start tag for elementet tabel og elementet afsluttes med slut tag'et </table>.

Men HTML taget <table> eller <h3> etc er foruddefineret. HTML tag'et <table> fortæller således browseren at nu kommer der en tabel af en eller anden art. Hvad nu hvis vi selv kunne definere vores elementer!
Det er netop hvad dette handler om.
 
  CSS ( Cascading Style Sheets) giver os mulighed for, at definere vores egne elementer med den såkaldte box-model. En box kan sammenlignes med en tabel med blot én celle. En sådan box har ( ligesom en tabel) en række egenskaber som vi kan tildele værdier. Nedenfor er vist en box med to egenskaber 'width' og 'height'. Værdien af disse egenskaber defineres i vores stylesheet.
 

Her er vist en kasse som jo meget vel kunne være en celle i en tabel, eller en tabel med kun én celle. Men det er det ikke. Det er et box-element.

elementet tildeles et selvvalgt navn og boksens egenskaber og tilhørende værdier defineres i stylesheetet. 

Eksempel:

 

Jeg vil oprette en tekstboks på websiden. Jeg definerer boksen i stylesheet som f.eks.

.left_box {
width:300px;
height:200px;
background-color:beige;
color:black;

}

På websiden indsættes boksen i block-elementet <div>, på denne måde:

<div class="left_box">Her er indholdet af mit element left_box og elementet lukkes igen med </div>

 
Se eksempel på hvordan dette ser ud i browseren box_1
 
To block-elementer Lad os prøve at oprettet endnu et element - denne gang en boks som jeg kalder for 'right_box' . Denne boks indsættes  også i DIV -elementet. Se eksempel her. box_2
Vælg Vis -> Kilde i browseren for at se såvel stylesheet som html-koder til denne side.
 
Loat:left Men der er lige en ting her. De to blockelementer vises ikke ved siden af hinanden. Men det kan vi hurtig lave om - jeg tilføjer blot egenskaben 'float' til den ene box og tildeler egenskaber værdien 'left'
se her hvordan det virker box_3
Læs mere om web-terminologien.
 
næste side skal vi se nærmere på box-modellen og hvor vi sætter margin - og padding for boksen.
© Otto leholt

Til top af siden