Global-Style

Sidst opdateret
26. februar 2005

 

Globalt StyleSheet

  Et Global Stylesheets anvendes til design og layout for en enkelt webside. Selve stylesheet'et placeres i sidens < head > sektion. I stylesheetet defineres hvordan alle html-tags skal vises m.h.t. skrifttyper, - størrelse, farve , tabeller etc.

 

Syntaks Et stylesheet består altid af mindst en  Selector ( et HTML tag), for hvilke en eller flere egenskaber tildeles værdier. Syntaksen er flg.:

Selector {egenskab : værdi;}

Bemærk at 'tuborg-klammerne' omgiver egenskaber og værdi, samt at kolon (:) adskiller egenskaber og værdi, og erklæringen afsluttes med semikolon(;) . Et enkelt eksempel kan illustrere dette:

Simpelt eksempel
<Style Type= "text/css">
Body {
background-color: black;
font-family: verdana;
color:white;
}
</Style>

 

Style Sheet'et ovenfor kan læses på denne måde:
For Selector (HTML-tag'et)  BODY opstilles tre erklæringer, som består af egenskaber og tildeles værdier. Det skal forstås således :
Læses sådan :
<Style Type="text/css"> Først fortæller vi browseren at her følger nu definition af et style sheet
Body { Dernæst følger en Selector - dvs. at vi vælger et HTML-tag som vi vil definere. Her er som selector valgt <BODY>-taget.
Herefter følger tre erklæringer vedr. vores Selector.
Hver erklæring indeholder en egenskab ved BODY-tag'et og tildeler denne egenskab en værdi. På følgende måde 
background-color:black; Den første erklæring vedrører egenskaben 'background-color, og tildeler denne værdien 'black'
font-family:verdana, arial; erklæringen vedrører egenskaben skrifttype og tildeler denne værdien verdana eller arial.
color:white; egenskaben 'color' tildeles værdien 'white'
} afslutter erklæringen for den valgte Selector
</Style> Style Sheet'et afsluttes

Bemærk følgende regler:
Regler :

 

 

  1. at alle erklæringer for selectoren (her <body> tag'et) omsluttes af 'tuborg- klammerne' {.......}
  2. at egenskab og værdi adskilles af kollon :
  3. at alternative værdier adskilles af komma ,
  4. at en erklæring afsluttes med semikollon ;
Videre På næste side skal du oprette dit eget Global Stylesheet Ú
© Otto leholt

Til top af siden