FP 98 Explorer

Sidst opdateret
26. februar 2005

Dit første FrontPage Web-site

Når du åbner FrontPage 98 for du vist et programvindue som nedenfor.
Det er den del af FrontPage som  hedder FrontPage Explorer.   
Nedenfor ser du FrontPage Explorers vindue:

wpe1.jpg (43915 bytes)

Programvinduet består af:
Titellinjen - den øverste blå linje ...
Menulinje - her finder du, som alle windows programmer ,  alle programmets funktioner.
Værktøjslinjen - vælges fra og til under menupunktet : View
Views : Her kan du vælge mellem forskellige måder at få vist indholdet af dit web-site.
Nemlig : Folders , All Files , Navigation , Hyperlink etc etc.
Her er valgt : Views-> Navigation (som du nok vil arbejde mest med)
Oversigtsvindue HomePage - øverst i højre side har du et stort vindue, hvor der pt. befinder sig en mappe med navnet titlen HomePage. Dette er din indexs fil. Da du jo valgte at oprette et 'One Page Web' er der oprettet én fil og det må nødvendigvis være web-stedets index  el. default fil.
Nederst - ser du alle mapper og filer på dit web-sted.
Her ser du også ovennævnte index.fil . Bemærk her følgende : filnavnet er index.htm   - og titlen på filen er Home Page .
Bemærk endvidere at FrontPage automatisk har oprettet de to mapper privat og images.
FrontPage Personal Web Server:
pws.jpg (11521 bytes)I Windows proceslinje vil du se at der ligger et ikon for et program som hedder Front Page Personal Web Server (PWS). Du kan ikke anvende programmet som sådan, men du må ikke lukke programmet ned. Dette program startes autiomatisk når du åbner Front Page. PWS gør at FrontPage kan arebdje i et web-server miljø. PWS opretter altså en Personlig Webserver på din PC. Hvis du lukker PWS vil Front Page ikke fungere rigtigt.

At FrontPage gerne vil behandle din pc som om at den var en web-server fremgår jo også af at dit websted blev gemt på en adresse som hed : http://pc'ens-navn/ dit web-site.

Til venstre - PWS's program vindue. Du kan ikke gøre noget her , men skal bare lade programmet ligge i proceslinjen. 

Åbn din index-fil. Det gør du ved at dobbelt-klikke på filen - herved åbnes den anden del af FrontPage programmet - nemlig FrontPage Editor.  FP Editor  fungerer i princippet på samme måde som FrontPage Express. Så herom vil jeg ikke fortælle mere lige nu.

Åbn din index fil - skriv lidt tekst og afprøv de almindelige formateringsfunktioner.

Gem dit Web-site Når du har skrevet lidt på din 'Home Page' - dvs filen index.htm med titlen 'HomePage' , så er det tid til at gemme og lukke Frontpage.  Husk du arbejder med to sammenhængende programmer i FrontPage , nemlig FrontPage Editor og FrontPage Explorer.
Luk først FrontPage Editor - og sig ja til at gemme ændringer i din fin.
I FrontPage Explorer skal du nu lægge mærke til hvad der står i programvionduets Titellinje . Her skulle gerne stå stien / adressen til hvor dit web-site er gemt på computeren.
Almindeligvis vil adressen være C:/FrontPage webs/ Content/dit websted . Passer det ?
Luk nu Front Page ned
Hvor blev de af ?
Inden du kommer for godt i gang med at arbejde med FP 98 , er det helt nødvendigt at du er helt sikker på hvor FrontPage gemmer dine web-sider.

Åbn nu Stifinder - find C -drevet og mappen FrontPage Webs.
Åbn mappen FrontPage Webs - og undermappen Content. Ligger dit Web-site her ..? Det skulle det gerne og i divet fald er adressen altså : C:/Frontpage webs/content/dinmappe.
Kopier
nu denne mappe til din diskette.
Dette skal du gøre efter hvher kursusaften, så du kan arebdje videre på dine sider derhjemme og næste gang vi ses. .

 

© Otto leholt

Til top af siden