FP Editor

Sidst opdateret
26. februar 2005

FrontPage Editor

Mens FrontPage Explorer anvendes til håndtering af dine web-filer , herunder oprettelse af links imellem disse, anvedes FP Editor til at udarbejde dine web-sider.  FP Editor programvindue skal kort kommenteres:
Menulinjen Øverst menulinjen . Her finder du alle funktioner i FrontPage Editoren.
Værktøjslinjer Her er vist værktøjslinjerne Standard Toolbar og Format Toolbar. Værktøjslinjerne vælges under menupunktet 'View'
 

 

 

 

 

 

Bemærk de tre faneblade i nederste venstre hjørne af programvinduet :
Normal ,HTML,Preview

wpe2.jpg (46845 bytes)
Fanen Normal Dette er dit arbejdsvindue i FrontPage Editor. Det er her du arbejder med din web-sider; skriver tekst, indsætter tabeller, billeder grafik osv. Du kan godt have flere sider åbne i Editoren - du skifter da mellem de forskellige sider under menuen 'Window'.
Fanen HTML Her kan du se de HTML koder som FrontPage automatisk opretter når du arbejder med dine sider.
Du kan her redigere siderne direkte i HTML koderne.
Fanen Preview Når du arbejder i 'Normal' kan du ike regne med at What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG), det er derfor en god ide ofte at checke dit arbejde i Preview. Hvis du har indsat grafik/billeder , vil du blive bedt om at gemme din web-side og grafikfilerne inden på ser siden i Preview.
Vil du være helt sikker på hvordan resultatet bliver - så vælg også 'Preview in browser' i værktøjslinjen.
I Preview kan du ikke redigere din side - men kun se indholdet.
vi skal senere komme ind på de forskellige funktioner i FrontPage, men her skal kort omtales dialogboksen  Page Properties.

Page Properties

Når du højreklikker et tilfældigt sted på din side under   fanen Normal i FrontPage Editor - får du vist en genvejsmenu. Her kan du vælge menuen Page Properties, som giver denne dialogboks:
Vi vil her kun se på de tre første faneblade.

General:
Location - her kan du se hvor siden bliver gemt, samt angive en ny titel på siden.
Default target : hvis siden skal åbnes i sit eget vindue vælges 'New Window, ellers vælges
'_Parant'

wpe9B.jpg (26075 bytes)
Background

Her kan du indsættes et baggrundsbilled på siden. Samt bestemme farver på baggrund , tekst og hyperlinks.

wpe7.jpg (27967 bytes)
Margins

Hvis din side består af en tabel, og du ønsker tabellen skal fylde siden (skræmbilledet)  helt ud, så skal du afkrydse  felterne her, og sætte margen til '0' pixels.

På siden her er Top og Left Margin sat til 20 Pixels.
Baggrunden i 'Page Properties' er sat til mørkegrå, mens tabellen som siden er lavet i, har en hvid baggrund. Dermed får jeg den mørke kant rundt om siden.
 

wpeB.jpg (17175 bytes)
Slut for nu

 

© Otto leholt

Til top af siden