Opgaver i HTML

Et håndarbejdskursus i Webdesign uden FrontPage.
afholdt i efteråret 2004

Denne side kunne f.eks gemmes som en skabelon - slet teksten i feltet t.h. og gem som min_skabelon.html. Nye sider oprettes derefterve at åbne skabelonen - gemme under nyt navn og indtaste tekst m.v. for den pågældende side. Get it...?
Hva er der så sket her .?Først har jeg tilføjet lidt formatering til < body > tag'et m.h.t. bagrundfarve og tekstfarve for hele siden. Nemlig således < body bgcolor="white" text="gray" > - prøv at eksperimentere med det..!

Dernæst har jeg fjernet og ændret et par koder fra < tabel > taget
border er sat = 0 , dvs at der ikke vises nogle kanter i tabellen.
background-color er fjernet fra < tabel >, nu vises hele siden med body bgcolor

Den vandrette streg under sidehovedets højre del er indsat ved i slutningen af cellen at indsætte koden < hr >
Overskriften for denne celle er sat med overskrifts-typografien < h3 > Teksten i denne celle er endvidere gjort lidt mindre, ved i starten af cellen at indsætte koden < font size = "2" >

endelig har jeg fremhævet denne celle med teksten - ved at indsæte en anden baggrundsfarve for cellen . I det tag < td > som definerer cellen har jeg tilføjet < td bgcolor="whitesmoke">

Sidefoden er ligeledes ændret lidt. Jeg har indsat en vandret streg < hr> og ændret font size for sidefoden til font size=1, og tilføjet align=right for cellen. Herved er sidefodens tekst røget over i højre side.

Du kan checke koderne her ved i din browser at vælge Vis -> Kildekode (View -> Source)


© Otto Leholt - e-mail - Kursus i webdesign - okt. 2004