JavaScripts

Sidst opdateret
26. februar 2005

 

Diverse små JavaScripts

  Jeg vil ikke her fortælle dig noget om javascripts som sådan, men blot vise et par små scripts som kan være med til at poppe din web-side lidt op.
 
Tilbage Med følgende kode kan du lave et link som viser tilbage til foregående side

<a href="JavaScript:history.back();">Tilbage </a>

 
Eller samme funktion lavet med en knap :

<INPUT TYPE="button" VALUE="<- Tilbage" onClick="history.back();">

Alert
Nedenstående script indsættes umiddelbart efter <BODY>-tag

<Script Language=JAVASCRIPT>
<!-- skjuler script for ældre browsere, åbner en alert-box på siden
alert("Velkommen til min JavaScript test-side")
//slut på kommentar-->
</Script>

 

Nyt vindue Dette script åbner automatisk et nyt vindue, og viser en html fil heri , når siden åbnes. Indsæt nedenstående script i HEAD -sektoren på din web-side , og angiv navnet på den html fil som skal åbnes i vinduet
 

 

 

 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
nytvindue=window.open("if_netscape.htm", "nytvin",
"status=no,toolbar=no,scroller=yes,directories=no,location=no,
menu=no,width=450,height=100")
</SCRIPT>

Dags dato Datoen her til venstre  indsættes med nedenstående script-koder.
Første del af scriptet indsættes i web-siden HEAD -sektor
 
1. del  

<SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT>
<!--skjuler script for ældre browsere
/*her kommentar - her oprettes variabler ugedag , maaned og nu*/
var ugeDag = new Array("søndag","mandag","tirsdag","onsdag","torsdag","fredag","lørdag")
var maaned = new Array("Januar","Februar","Marts","April","Maj","Juni","Juli",
DETTE LINJESKIFT MÅ IKKE OPTRÆDE I KODEN
"August","September","Oktober","November","December")
var nu = new Date
//slut på kommentar som skjuler script for ældre browser-->
</SCRIPT>
 

2. del Det følgende script indsættes der hvor dato'en skal vises i web-dokumentet
   

<SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT>
<!--skjuler script for ældre browsere - og dette er bare en kommentar...hej hej
document.write("<H4>I dag er det " +ugeDag[nu.getDay()] + " d. " +nu.getDate() +". "+maaned[nu.getMonth()]+"</H4>")
//slut på kommentar som skjuler, var er defineret i head-scriptet-->
</SCRIPT>

   
  Det var alt for denne gang . Vend tilbage senere - så er der måske lagt mere ud ... og check evt. links på link-siden til javascript-ressourcer på www.
© Otto leholt

Til top af siden