Opgave 6

Sidst opdateret
26. februar 2005

Opgave 6: Billeder & grafik 

Formål

Du skal her lære at indsætte et billed i din web-side.
På www bruges primært billeder / grafik i filformatet .jpg (jpeg) eller .gif. Billeder / grafik kan du finde på www, eller scanne dine egne billeder ind på din pc.

højreklik ->
"Gem billede som..."

Hvis du højreklikker på et billede eller andet grafik  på en web-side , kan du vælge menupunktet : 'Gem billede som...' og derefter gemme grafikfilen på din harddisk.
IMG SRC

rose.jpg (13592 bytes)

 

 • Opret et nyt html dokument - og gem det med filnavnet opgave_6.html
 • Skriv følgende overskrift efter dit <body>- tag :
  <h1>Indsæt billeder / grafik på websiden</h1>

Syntaksen for indsættelse af grafik/billeder er følgende :

<img src="filnavn.type" >

hvor img src står for Image Source, og altså angiver stien / kilden til vores grafik fil. Her forudsættes at grafik-filen ligger i samme mappe som websiden der skal vise billedet!
 

 • Højreklik på rosen her til venstre og vælg menuen 'gem billed som...'
 • du kan se at billedet har filnavnet 'rose' og   filtypen 'jpeg'
 • uden at ændre filnavn eller type , gemmer du billedet i samme mappe som dine html filer
   
 • Indsæt herefter følgende html-kode efter overskriften i opgave 6  
  <IMG SRC="rose.jpg">
  (bemærk at filtypen jpeg, her blot skal skrives som 'jpg')
 • Gem filen som opgave_6.html

Check resultatet i browseren

 

Justering

 

For at styre placering af billedet i forhold til den omgivende tekst, anvendes justerings koden 'align'.
Med koden 'align' kan sættes til værdien , left, center, right.
koden afvendes således:

<img src="rose.jpg" align="left">

billedet venstre-justeres i forhold til efterfølgende tekst.

Prøv at indsætte flere billeder på din side , idet du for de enkelte billeder anvender forskellig justering , h.h.v. 'left', 'center' og 'right'
Se eksempel

Størrelse

 

Hvis du vil vise billedet i en anden størrelse en originalstørrelsen angives størrelsen i pixels. f.eks.

<img src="rose.jpg"  align="left" width="200px">

se eksempel
Dette vil dog ofte give problemer med proportionerne i billedet.
Man bør derfor anvende et billedbehandlingsprogram til at justere størrelsen og bevare proportionerne i billedet, inden man indsætter det på websiden.

 

Ramme

 

rose.jpg (13592 bytes)Hvis du ønsker en ramme omkring dit billede (hvilket ikke er pænt..!) indsættes følgende kode :

<IMG SRC="filnavn.type" align="left" border="1">
hvis rammen skal være tykkere bruges tallet 2, 3, eller 4 etc. Hvis der ikke skal vises nogen ramme sættes værdien til 0.

 

image mappe

 

For at holde orden i dine grafikfiler er det en god ide at placere dem i en egen mappe. Opret f.eks. en undermappe til den mappe hvor dine html filer ligger. Navngiv denne mappe som 'image'.
Når du skal vise et billede som ikke ligger i rodmappen (der hvor dine html filer ligger) men i en undermappe hertil, skal dette angives i IMG SCR koden. Det gøres f.eks sådan her:

<img src="image/rose.jpg">

 

 
© Otto leholt

Til top af siden