Opgave 4

Sidst opdateret
26. februar 2005

Opgave 4 : Skrift- og  baggrundsfarve.

Formål

At ændre skriftfarver og baggrundsfarve.
Vi skal arbejde videre med opgave 3.


Skriftfarver med

husk at afslutte eller lukke tag'et <font color="....">
igen med </font>, når farven ikke længere skal anvendes.

 

  • Åbn dokumentet 'opgave_3.html'
  • Som det første gemmer du det som 'opgave_4.html'
  • Før heading <H1> i overskriften 'Opgave 3 Formatering...." indsætter du dette tag :

<font color="Red">
<H1>Opgave 3 - formatering af ....</h1>
</font>

  • Prøv nu på samme måde at lægge farver på de enkelte sætninger eller ord i dit html-dokument.
    Du kan f.eks. anvende nogle af følgende farvenavne:

aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, and yellow

Check resultatet i browseren

Baggrundsfarve

 

bgcolor

Rigtigt sjovt bliver det først når også baggrundsfarven på websiden ændres. Dette gøres meget enkelt ved at indsætte en farvekode i dit body-tag. F.eks. således:

<body bgcolor="Blue">

  • Prøv dig nu frem til en god kombination af baggrundsfarve og tekstfarver.

Se et eksempel her

Hexidecimal værdier

 

 

Du kan se flere farver her på www.w3schools.com/css/css_colornames.asp

Det er jo nemt at angive farven ved dens navn - men i grafikprogrammer som f.eks Photoshop m.fl angives farvekoder som såkaldte  hexidecimale værdier eller som RGB- farver (dvs. Red - Green - Blue ).
Det kan derfor være en fordel - på et tidspunkt- at anvende samme farvekodning i dine html koder.
Hexidecimal værdierne angiver forholdet mellem farverne rød, grøn og blå.

Farven sort angives som <font color="000000">
Farven hvid med <font color="ffffff">
Farven grå angives <font color="999999">

Du kan se en oversigt over hexidecimal koderne her:  browser-safe farvekoder eller farvekombinationer

Opsummering

Du skulle nu gerne have fire html-dokumenter liggende i din mappe.
Det næste du nu skal lære er at lave links mellem dine sider og ud til andre sider på www. Gå videre til opgave 5

 
© Otto leholt

Til top af siden