Opgave 3

Sidst opdateret
26. februar 2005

Opgave 3: Tekstformatering

Formål

At formatere teksten med mht. :
skrifttyper , fed, kursiv, understregning og punktopstilling.
Nederst på siden her kan du se hvordan din færdige opgave-3 skal se ud  med tekst og koder.

nyt html dokument
 • Opret et nyt HTML-dokument - som du gemmer i din mappe med filnavnet : 'opgave_3.html'
 • skriv følgende tekst i dokumentets <body>-sektion :
Snyd hvor du kan!
I stedet for at taste teksten her, så brug Copy-> Paste ;-)

Opgave 3: Formatering af tekst.
Jeg skal nu lære at ændre skrifttype og anvende fed, kursiv og understreget.

Jeg skal også lave en punktopstilling (list) :
Første punkt 
andet punkt
tredje punkt
punktopstillingen er afsluttet igen.

 

 

Skrifttype

Den skrifttype som dit dokument bliver vist med i browseren, er den skrifttype som er valgt i Windows som standard (Times New Roman).
Vi vil nu vælge vores egen skrifttype.

 • Umiddelbart efter dit <body> - tag indsætter du følgende kode:

<font face="verdana">

Hele dokumentet vil nu blive vist med skrifttypen Verdana.

 • Gem og check resultatet i browseren.
 • Prøv med andre skrifttyper f.eks Albertus, Garamond, "Times New Roman" , "Comic Sans MS"  etc.

 

Redigering

 

 • Indsæt overskrifts typografien <h1> omkring ordene
  'Opgave 3: Formatering af tekst.'
 • Indsæt linjeskift efter ordene 'og anvende' <br/>
 • Indsæt afsnitsskift efter 'og understreget' <p>
 • Gem filen og check  resultatet i browseren

 

Fed
Kursiv
Understregning
 • Formater nu ordene fed, kursiv  og understreget med de respektive tags :
  <b> for Bold / fed skrift , afslut med </b>
  <i>
  for Italic / kursiv skrift ...afslut tagets med  </i>
  <u>
  for underscore / understreget , afslut taget igen med </u>
Punktopstilling
 

 

 

 

Punktopstillingen indledes med tag'et <ul> og de enkelte punkter i opstillingen indledes med tag'et <li>. Efter sidste punkt i opstillingen afsluttes punktopstilling med tag'et </ul>, altså således:

<ul>
<li>
første punkt</li>
<li>
andet  punkt</li>
<li>
tredje punkt</li>
</ul>
slut for punktopstilling

 • Indsæt tag's for punktopstilling i dit dokument opgave-3.html
 • Gem dokumentet og check igen i browseren ...
 • leg lidt med det du nu har lært ....
© Otto leholt

Til top af siden