HTML-koder

Sidst opdateret
26. februar 2005

 

 

Tags og containertegn

De grundlæggende HTML-koder

For at en browser skal kunne opfatte og vise et tekstdokument som en web-side (html-fil) skal der indsættes nogle få koder eller 'tags' i tekstdokumentet.
Et HTML-tag (eller -kode) starter altid med 'container-tegnet' <   og afsluttes igen med tegnet  > .

En web-side skal indeholde følgende <tags> som er den grundlæggende struktur for at browseren ved at det er en webside der nu skal vises:

<html>
 1. enhver  web-side begynder med denne kode, som fortæller browseren at dette er et HTML dokument.
<head>
 1. angiver at her kommer oplysninger om siden som ikke vises direkte i browseren, men som er obligatoriske.

  Vi skal senere se at der i denne head-sektion indsættes oplysninger til brug for søgemaskiner, link til StyleSheet (typografiark), og link til navigationsmenuer etc.
<title>
 1. herefter skrives web-sidens titel som vises i browserens titellinje
</title>
 1. titel-tag'et afsluttes eller lukkes - bemærk tegnet / , som fortæller at den pågældende kode afsluttes
</head>
 1. Fortæller browseren at  'head'- sektionen er slut
<body>
 1. Body tag'et angiver at nu begynder den del af web-siden som skal vises i browseren - efter body-tag'et skriver du din tekst, indsætter billeder etc .
</body>
 1. afslutter tekstdelen - eller den synlige del af web-siden
</html>
 1. siden afsluttes med at 'lukke' HTML-tag'et som siden jo startede med

Eksempel på den mest simple webside Koderne til en simpel web-side vil se sådan ud:
 

 • Indtast koderne og teksten  i f.eks. Notesblok
  og gem som  : html-skabelon.html
   
 • Åbn derefter filen i  en browser,
  for at se hvordan det virker.
   
 • Se eksempel her

   

 

Vis kilde

Prøv når du åbner din web-side ( eller en anden web-side) i din browser at vælge Menuen Vis -> kilde.
Herved vises web-siden html-koder  i Notesblok. Dette er en nem måde at se hvordan andre har lavet forskellige effekter m.v. på deres hjemmeside.
Flere HTML koder Se næste side med flere HTML koder
© Otto leholt

Til top af siden