Flere HTML-koder

Sidst opdateret
26. februar 2005

 

Flere HTML koder ... kom godt i gang!

et par simple regler HTMl koder kan skrives med store og små bogstaver. Men nye standarder (XHTML) kræver små  bogstaver - så gør det til en vane : brug små bogstaver.

Ingen mellemrum i mellem container-tags og kodenavne:
følgende vil ikke virke: < html>, </html > pga. mellemrummet

Nedenfor er vist de mest basale koder, som faktisk er nok til at komme godt i gang med din web-side.

 

den grundlæggende struktur <html> ......</html> Afgrænser HTML-dokumentet
se også forrige side <head> .....</head> afgrænser dokumentets hoved
  <title> .........</title> her indsættes sidens titel
  <body>.......</body> afgrænser sidens 'brødtekst' - det som vises i browseren.
   
Tekstformatering  
Overskrifts typografier <h1> ...tekst ....</h1> Headings - kan have værdierne 1-6
Skrifttype <font face="Arial Black">.. tekst...</font> vælg skrifttype ..... skrifttypen anvendes indtil koden afsluttes med </font>
skrifts størrelse Absolut angivelse ( kan ikke skaleres)
<font size="3">skriftstørrelsen</font>
du kan anvende tallene fra værdier fra -7 til +7

skriftstørrelsen kan også angives i pixels som f.eks.:
<font size="10px">10 pixels størrelse </font>
 
Tekstfarve

 

<font color="blue" > her blå skrift......</font> eller anvend hexidecimaltal :<font color= "#cc6666"> .....</font>
Fed <b> ....fed tekst....</b>
kursiv <i> .....kursiv skrift ...</i>
Understreg <u>....understreget tekst ...</u>
Justering <center> ...centrerer tekst ....</center>
afsnit <p> indsætter tom linje = nyt afsnit
linjeskift <br/>
Lister <ul> ...afgrænser unummereret liste </ul>
  <li> punkt på listen </li>
 
Interne link <a href="filnavn.filtype"> ...tekst....</a>
internt link - dvs til en fil i samme mappe som aktuelle dokument,
 
ekstern link <a href="http://www.dr.dk"> ..tekst..</a>
Link til ekstern web-side - her www.dr.dk
 
mail <a href="mailto:otto@leholt.dk">min e-mail</a>
 
Billeder / grafik <img src="filnavn.filtype"></img>
f.eks <img src="rose.gif">

Angiv størrelse på billed i pixels, f.eks :
<img src="rose.gif" width="300px" height="200px">
 

Justering af billede <img src="rose.gif" align="left" width="200px">
billede placeres til venstre for tekst, andre værdier : right, center
 
Billede ramme Border="1" indsætter en rammer på 1 pix rundt om billedet.
Border = 0 , ingen ramme / usynlig <img src="rose.gif" border="0">
   
Tabeller <table> .............</table> tabellen oprettes og afsluttes igen
her imellem indsættes ->
Tabel bredde Relativ <table width="100%"> eller
absolut <table width="700px">
kanter / ramme border ="1" angiver 1px ramme om tabel og celler
   
række <tr> definerer start på en række ->
celle / kolonne <td> definerer start på en celle i en række -  cellen lukkes med </td>
vertikal justering <td valign="top"> ......tekst begynder i toppen af cellen </td>

 

  Se mere om tabeller
   
 
© Otto leholt

Til top af siden