Tabeller

Sidst opdateret
26. februar 2005

 

Få styr på layout af Web-siden

Anvendelsen af tabeller er den bedste måde at få helt styr på layout af web-siden. Ved at oprette en eller flere tabeller på siden kan du let styre placeringen af tekst og grafik på siden. En tabel består af rækker og kolonner som igen danner tabellens celler.
Her en tabel med tre kolonner og 2 rækker , som derfor indeholder 6 celler.
første række anden celle tredje celle
anden række anden kolonne tredje kolonne

Siderne her er bl.a. lavet med tabeller, med to kolonner - dette giver f.eks mulighed for at bruge venstre kolonne til stikord til teksten i højre kolonne. Ligeledes placerer jeg altid grafik/ billeder i en celle for sig - dermed er der ingen problemer med tekstombrydning etc. 
Du kender måske allerede brugen af tabeller fra Word. Det fungerer stort set ligesådan i FP 98.

Hvordan I værktøjslinjen vælger du Insert table og trækker med musen hvor mange kolonner tabellen skal ha og et par rækker. Ekstra rækker indsættes nemt ved at trykke på Tabulator-tasten nå du står i tabellens sidste celle. Lidt mere vanskeligt kan det være at indsætte ekstra kolonner - så det er lettest at gøre sig klart fra start hvor mange kolonner man vil arbejde med.
Table Properties Når du har oprettet din tabel kan du højreklikke et tilfældigt sted i tabellen og fra lokalmenuen vælge Table Properties ( Tabel egenskaber)
 

 

 
wpeB.jpg (29226 bytes)

De vigtigste elementer i Table Properties skal kort gennemgås:

Aligment : Default
Float: Default - hmm, jeg kan ikke huske hvad det betyder ..!
Border Size (rammetykkelse) her vil man oftes vælge 0 - for at skjule tabellens rammer på web-siden.
Skal rammerne kunne ses - f.eks i et opstilling af tal el.lign . vælges border size 1 el.2
Cell Padding: angiver antal pixels mellem tabellens rammer og cellernes indhold. Bør sættes til mellem 5-10 pixels så der kommer lidt 'luft' mellem cellerne. Er på denne side sat til 5 pix.
Cell Spacing : angiver antallet af pixels mellem cellerne i tabellen. Er på siden her sat til 2 pixels. Det er grunden til at du her til venstre kan se en hvid streg mellem de enkelte celler på siden. Hvis celler skal være helt usynlige på web-siden skal cell-spacing sættes til 0 pixels.
Custom Background: Her kan du evt. vælge et baggrundbilled til tabellen eller en baggrundfarve.
Cell Properties Hvis du kun vil ændre egenskaber for en eller flere celler, skal du placere markøren i den pågældende celle ( eller markere flere celler) , højreklikke og i lokalmenuen vælge 'Cell Properties'
Layout:

Vertical aligment: som standard (Default) vil FP 98 justere teksten til at stå i righten af cellen (vertikalt) - du kan derudover vælge at placere teksten i toppen eller bunden af cellen.

Custom Background :
ligesom for hele tabellen kan du vælge baggrundsbilled eller farve til enkelte celler.

 

Cell Span:
Hermed kan du flette rækker og kollonner på sammen måde som i Word.
Men det er egnetlig lettere at bruge funktionen :Merge cells Merge cells
Se nedenfor...

wpeC.jpg (32804 bytes)
  Nedenfor er givet eksempler på hvordan du kan redigere din tabels opbygning.
Du højreklikker i tabellen / cellen og vælger den funktion jeg har angivet .

 

e-mail

marker to celler -> Merge cells

Otto Leholt
Baggesensgade 19
2200 Kbh N
  Split Cells

 

Into Columns

mig-98.jpg (19432 bytes)

Billedet her er lavet til et link til min hjemmeside

 

 

Teksten i denne celle er Vertical justeret til 'top'

 

 

Her ser du at som standard vil teksten placere sig i righten af cellen , hvis ikke du ændrer 'Vertical aligment' til 'Top'

 

© Otto leholt

Til top af siden