Opgave 5

Sidst opdateret
26. februar 2005

Opg. 4:

 Fælles kanter & navigationsmenu

  Vi skal have indsat et sidehoved og en sidefod på dine websider. 
Sidehovedet skal indeholde et logo eller billede samt en navigationsmenu for web-stedet. Tilsvarende det som du ser på siderne her.
 
 • Vælg Menuen Formater -> Fælles Kanter 
  og du får vist denne dialogboks:

 

 • Marker følgende felter:
 • 'Alle sider' 
 • Øverst og nederst
 • og Inkluder Navigationsknapper 

Vi får her gjort to ting :

både indsat fælles kanter og indsat navigationspanel

 • klik OK

 

  Du får nu vist en firkantet ramme øverst på din webside. Se nedenfor. 
Det er hvad der skal blive til sidehovedet, men vi skal lige gøre ordne en ting først.
For at kunne placere de elementer som sidehovedet skal indeholde , f.eks: logo, tekst og navigationsmenu vil vi først indsætte en tabel i sidehovedet til at holde styr på de enkelte elementer.
 
 
 • Indsæt nu en tabel øverst i sidehovedet
  - altså over teksten [Tilføj denne side i navigationsvisning for at få vist et sidebanner]
  tabellen skal indeholde 2 rækker med to kolonner (celler)
   
 • Anden række skal dog kun indeholde en celle - så du skal lige flette de to celler til én 
  (marker de to nederste celler -> højreklik i markerede og vælg 'Flet Celler')
Hvad er det her ?

Den øverste klamme 

[Tilføj denne side i navigationsvisning for at få vist et sidebanner]
tilføjer et sidebanner til sidehovedet. Et sidebanner viser sidens titel (ligesom på siderne her)

Nedenfor med småt 
er den funktion som indsætter hyperlinks i vores navigationsmenu.  

Flyt op i tabellen Inden vi går videre skal vi flytte de to funktioner [ xxxxxx] op i tabellen.
 • Klik nu en gang på [Tilføj denne side i navigationsvisning for at få vist et sidebanner] og træk nu klammen op i sidehovedets øverst højre celle 
 • På samme måde trækkes [Tilføj denne side i navigationsvisning for at få vist et hyperlinks]

Nu skulle dit sidehoved gerne se som herunder: 

Der er nu blevet et stort hul eller tomt rum nederst i sidehoved - der hvor vi flyttede sidebanner og hyperlinks funktion fra.

Placer din markør her og delete de tomme linjer 

 

Navigationsvisning Som angivet i klammerne [Tilføj denne side i navigationsvisning for at få vist et sidebanner] skal vores side tilføjes navigationsvisning. Det gør vi på følgende måde:
 • Vælg fanebladet Websted (øverst i arbejdsvinduet af FP - se nedenfor)
 • Klik herefter på Navigation (nederst i arbejdsvinduet ) og ser nu din web-side i Navigationsvisning - se nedenfor
 
tilføj siderne til Navigationsvisning
 • Det du nu skal gøre er at markere en htm.fil i mappelisten , f.eks. Opgave 3 og så trække den over i højre side - mod ikonet 'Startside' 
 • Når der vises en streg mellem filen du trækker over og ikonet for 'index.htm' er filen tilføjet navigationsmenuen 
 • Gå nu tilbage i 'Sidevisning' - ikonet øverst i 'Visningspanelet' og se resultatet af det du har lavet 
  Du skulle gerne få noget som ligner nedenstående
 • tilføj nu på samme måde 'opgave_2.html i  navigationsvisning
 
Afprøv navigations menuen Hvis der mangler navigationsmenu på din startside (index.htm) så gør følgende: 
 • Højreklik i feltet hvor navigationsmenuen skulle være og vælg 'Egenskaber for Hyperlinkpanel'.
  Du får nu vist denne dialogboks:

 

 • Marker de samme felter som jeg har gjort her.
  Underordnet niveau,
  Startside
  og 
  Overordnet side
  og endelig 
  Vandret
  og
  Tekst
   
 • Klik Ok  - Check resultatet....
Navigation I vores sidehoved har vi indsat en funktion/ kode  kaldet 'Sidebanner'. Sidebanneret viser htm-filens titel (altså ikke filnavn, men den titel som optræder mellem  HTML koderne < title > ...........</ title>.
Indholdet af titel-feltet er også det som kan læses i browserens titelfelt (det blå felt øverst på siden)
 • Gå  ind i Navigations visning  (se nedenfor)
 • Her vises de htm-filer som er tilføjet navigationsmenuen
 • på ikonerne er angivet filernes 'title'
 • ret - om nødvendigt' titlen ved at højreklikke på ikonet og vælg 'Omdøb'
 • Prøv at checke HTML koderne til din side og find <title> koden og se hvilken title der optræder her.
© Otto leholt

Til top af siden