Opgave 2

Sidst opdateret
26. februar 2005

Opgave 2:

  Tabel til layout af siden

Åbn dit websted
 • Åbn det web-sted som du oprettede i opgave 1
 • Bemærk nu at Hovedbrugerfladen indeholder en ny side kaldet 'ny_side_1.htm. (Se nedenfor)
 • Men det er ikke dit websted, men blot en tom webside, præcist som når du starter Word op - så ser du også et tomt dokument på skærmen.
 • I programvinduets højreside under Åbn u Websteder  finder du dit websted fra før og dobbeltklikker på det og dit websted åbnes. 
Indsæt tabel

 

 

se  eksempel

 

Du skal nu indsætte en tabel i din side (index.htm).
Tabeller er en udmærket måde at styre websidens layout mht. placering af tekst og billeder m.v.
 • Åbn filen index.htm ved at dobbeltklikke på den i mappelisten
 • Placer markøren over den tekst du tidligere har skrevet
 • I værktøjsmenuen vælger du Indsæt Tabel - og opretter en tabel med tre rækker og to kolonner. Se nedenfor
Kodeoplysninger Bemærk ovenstående.
Når du placerer din markør et givent sted på din webside, vises nu de hertil hørende html-tags øverst i vinduet (lige under fanebladet for din side).
Jeg har her placerer min markør i tabellens første celle, og når jeg herefter
fører musemarkøren op på tabel-koderne vises den pågældende del af tabellen med en blå markering , som vist ovenfor. jeg får samtidigt oplyst at cellens bredde er sat til "205" pixels ( <td width="205">.

Dette vender vi - måske - tilbage til, om ikke andet så vær opmærksom på denne feature, som kan anvendes til senere redigering af siderne.

 • Prøv lige at klikke på visningsmåden 'Programkode' (nederst i vinduet) og se om du kan genkende tabelkoderne ...bemærk værdien Border=0.
 

Egenskaber for Tabel og Celler

Egenskaber for tabel Alle elementer vi indsætter på websiden - herunder tabeller, har en række egenskaber. Tabellens egenskaber er bl.a. tabellens størrelse, farve, margener, kanter m.v.
Vi skal lige se på egenskaberne for den tabel du netop har oprettet.
 • Højreklik i en af tabellens celler - og 
 • Vælg fra menuen 'Egenskaber for Tabel'
  Du får nu vist nedenstående dialogboks:
Her har du nu mulighed for at foretage en række indstillinger for hvordan din tabel - og dermed din webside - skal se ud mht. :

justering

bredden på siden -
i pixels el. %

margen og kanter for cellerne

Baggrundsfarve og evt. baggrundsbillede

Redigering af tabel layout

 

 

 

se eksempel her

Prøv nu at ændre egenskaber for din tabels layout, du kan f.eks. prøve at:
 • Sæt justering til Centreret
 • Sæt en fast bredde på tabellen (og dermed websiden) f.eks 740px
 • Sæt størrelsen på kanter til 1px ( vi vil nemlig gerne kunne se de enkelte celler mens vi laver det  følgende, siden sættes kanter = 0 igen)
 • vælg en baggrundsfarve for tabellen
 • Gem nu lige din side og check resultatet i browseren - ved at klikke på ikonet 'vis i web-browser på værktøjslinjen.
  Lad browseren være åben - for du skal bruge den hele tiden til at se resultatet af dine ændringer.
 • tilbage i FP - prøv nu at checke HTML koderne - kan du finde koderne som fastsætter tabellen størrelse og som centrerede tabellen?
Skriv lidt tekst

 

 

se eksempel

 • Indsæt nu noget tekst i højre celle ... ja jeg ved ikke hvad ...tag evt denne tekst her (latin tekst).
  Bemærk nu hvordan teksten forholder sig til cellekanten i tabellen - det er meget tæt på. Det skal ændres
 • Vælg igen tabel egenskaber og sæt nu celle margen til f.eks 10 px
 • Check resultatet i browseren ( husk at gemme din side først - ellers ser du ikke de ændringer du laver)
Egenskaber for celler
 • Prøv lige at skrive et stikord i en af dine venstre celler i tabellen 
  Hvor i cellen placeres teksten ...? formentlig i midten. Det dur ikke rigtig
 • Vi skal nu se på egenskaber for cellerne
 • Marker alle celler i venstre kolonne
 • højreklik i det markerede område og vælg
 • Egenskaber for celle
Dialog boksen Egenskaber for Celler ligner til forveksling den foregående dialogboks vedr Tabellen.
 
 • Sæt lodret justering til 'Øverst'
 • Gem og Check resultatet i browser
  mere syntes jeg ikke vi skal gøre her & nu med cellerne  
 • Prøv nu at studere dine HTML koder lidt.
  Hvor ses nu de egenskaber for venstre kolonne som du netop har indsat ...kan du finde dem ?
Leg lidt videre Prøv f.eks. at flette de to nederste celler til én celle. Det gør du sådan her:
 • Marker de to celler
 • Højreklik og vælg Flet celler
   
© Otto leholt

Til top af siden