Opgave 1

Sidst opdateret
26. februar 2005

Opgave 1:

Opret nyt web-sted i FrontPage 2003

Når du åbner FrontPage 2003 første gang, skal du starte med at oprette et nyt web-sted. Det gør du således:
 • Vælg u Filer u Ny
  Du får nu vist menuen - "Ny" (se t.v. herfor)
 • Under 'Nyt websted' vælger du 'Websted med én side'
 • Du får nu vist dialogboksen 'Webstedsskabeloner' (Se nedenfor).
 • Vælg nu fra fanebladet 'Generelt' u 'Websted med én side', vi tilføjer selv flere sider efterhånden som vi får brug for dem  

Herefter får du nu vist dialogboksen "Webstedskabeloner" (se nedenfor). Her ligger en række skabeloner til oprettelse af forskellige typer websteder. Jeg vil nok anbefale dig at starte med 'websted med én side´', og det er også den skabelon som vi vil bruge i det følgende.

Vær opmærksom på følgende:
FP2003 forslår selv en adresse / sti til placering af dit websted. Men du kan også vælge 'Gennemse' og så selv vælge hvilken mappe dit websted skal gemmes i ( evt oprette mappen fra den følgende dialogboks).

Jeg har valgt selv at oprette en mappe under min dokument mappe som jeg har kaldt 'websted_fp2003'.

 • Vælg at oprette din egen mappe - altså tryk gennemse og find en mappe du allerede har oprettet eller opret den fra dialogboksen . Giv mappen en navn a la 'ditnavn_websted'
 • Vælg nu 'Websted med én side' i dialogboksen
 • Klik OK

 
 
FrontPage genererer nu nogle mapper og filer til oprettelse af vores web-sted. Web-stedet vises nu i FrontPage 2003.
Se nedenfor ->
Programvinduet - minimeret  
   
Programvinduet Nu skal vi lige sikre os at det programvindue som du kigger på nu, er magen til mit. Ovenfor ser du et 'screen-dump' af mit programvindue.

I venstre side er en kolonne kaldet 'Mappeliste' - og dernæst et større vindue med fanebladet  'Websted' , hvis du ikke har det samme, så gør lige følgende:

 • Klik menupunktet Vis -> vælg VisningsPanel og dernæst Mappeliste

Mappelisten  viser de mapper og filer som FrontPage 2003 har genereret til dit web-sted.

Der er to mapper (Private og Images) samt en fil 'index.htm'.
Denne index-fil vil altid være den første side som vises på vores website. Ikonet skal illustrere at dette er 'home' - indgangen til vores website.

Hovedbrugerfladen (sikken et ord!) udgøres af den sidste og største del af Programvinduet . Det er her vi laver vores websider , og lige nu viser vinduet indholdet af filen 'Index.htm .

Rediger / design siden Når du skal designe eller rettere redigere i dine websider skal du klikke på den pågældende side i mappelisten. Prøv derfor nu flg.:
 • Dobbeltklik på filen index.htm i mappelisten i venstre side.

Nu får du vist indholdet af din webside i højre programvindue.  Se nedenfor:

   
Design-
programkoder-
eksempel -

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk nederst i hovedbrugerfladen - her finder du 4 links/knapper.
Lige nu er knappen  Design aktiveret. Dette er vores egentlige Html-editor. Her laver vi indholdet til vores websider. 
 • Prøv nu at klikke på knappen Programkode 
  Her kan du nu se HTML- koderne som ligger til grund for din webside.
   
 • Klik tilbage på 'Design' og
   
 • Skriv nu et eller andet på siden. Brug evt. nogle af tekstformateringsfunktionerne i værktøjslinjen - præcis som du ville gøre i Word.
   
 • Klik herefter på fanebladet Eksempel  -
  Her ser du hvordan din webside vil tage sig ud i en browser. Bemærk, at selv om det ligner det du så under Design-visning, så kan du ikke skrive / redigere i denne visning. Du skal tilbage til 'Design' for at skrive videre på websiden. 
Indholdet af dit web-sted Inden vi går videre skal vi lige have check på et hvad der egentlig er sket indtil nu. Du har oprettet et nyt web-sted, og FrontPage har gjort en masse ting i den forbindelse. Lad os se hvad der er sket. 
 • Bemærk nu titellinjen i FrontPage 2003-programvindue ( den øverste blå bjælke).
  Her står adressen på det nye websted, f.eks.:
  C:\Documents and Settings\Otto Leholt\My Documents\websted_fp2003\index.htm
   
 • I Mappelisten ser du de mapper og filer som FP har oprettet til dit nye web-sted. Der er to mapper og én fil kaldet 'index.htm'
Hvor er gemmes web-stedet ? Bemærk lige lokaladressen på dit nye websted.
Den vises dels i FrontPages titellinje  og dels i toppen af fanebladet 'Web-sted' . Adressen for mit websted her er :
C:\Documents and Settings\Otto Leholt\My Documents\websted_fp2003\index.htm
 
  Det er vigtigt at du har check på hvor på harddisken, FrontPage egentlig har gemt dit nye web-sted. adressen /stien til webstedet kan vi som sagt se i FP's titellinje. 
 • Prøv nu inden vi går videre at finde dit web-sted v.hj.a. Stifinder.
  Du skal ikke lukke FrontPage 2003 - men åbne Stifinder og find mappen hvor dit nye web-sted ligger.
   
 • Ok - fandt du det ...ellers prøv igen. Du skulle gerne kunne genkende strukturen fra Mappelisten  - de to mapper og en enkelt fil kaldet 'index'.
Gem & Vis i browser Vi skal lige se hvordan websiden ser ud når den vises rigtigt i din browser. Men først skal du lige gemme websiden så det du har skrvet bliver vist.
 • Klik ikonet 'Gem' i værktøjslinjen
 • Klik derefter ikoner 'Vis i webbrowser' -
  Explorer åbnes nu og viser indholdet af din index.htm fil.
  Ser det ritigt ud .. godt :-)
Så langt så godt Du har nu oprettet et nyt web-sted med én webside, og du har check på hvor på din lokale oc'er dette web-sted er placeret.

 

Luk webstedet

Luk nu dit websted - det er tid til en kop kaffe ...og reflektioner :-)
 • Klik filer -> Luk web-sted ( hvis du ikke kan se det - så fold lige menuen under Filer helt ud .)
© Otto leholt

Til top af siden