Opgave 1

Sidst opdateret
26. februar 2005

Opgave 1:

Opret nyt web-sted i FrontPage 2000

  Når du åbner FrontPage 2000 første gang, skal du starte med at oprette et nyt web-sted. Det gør du således:
 • Vælg -> Filer ->Ny -> Web-sted
  Du får nu vist dialogboksen - "Ny" (se nedenfor)
 • Vælg f.eks. 'Web-sted med én side', 
  vi tilføjer selv flere sider efterhånden som vi får brug for dem  

Bemærk:

FrontPage forslår selv en adresse for det nye web-sted, dvs en mappe på din pc. Det vender vi tilbage til om lidt.

 

 
 • Klik OK
  Frontpage genererer nu nogle mapper og filer til oprettelse af vores web-sted.
 •  Web-stedet vises nu i FrontPage 2000

 

Programvinduet Nu skal vi lige sikre os at det programvindue som du kigger på nu er magen til mit. Nedenfor ser du et 'screen-dump' af mit programvindue.

I venstre side er en kolonne kaldet 'Visninger' - og dernæst en kolonne kaldet 'Mappeliste' , hvis du ikke har det samme, så gør lige følgende:

 • Klik menupunktet Vis -> vælg VisningsPanel og dernæst Mappeliste

Visningspanelet vender vi tilbage til, i første omgang skal det bare ligge der.  

Mappelisten  viser de mapper og filer som FrontPage 2000 har genereret til dit web-sted. Der er to mapper (Private og Images) samt en fil 'index.htm

Hovedbrugerfladen (sikken et ord!) udgøres af den sidste og største del af Programvinduet . Det er her vi laver vores websider , og lige nu viser vinduet indholdet af filen 'Index.htm .

Fanabladene Bemærk nederst i hovedbrugerfladen - her finder du tre faneblade.
Fanebladet Normal er vores egentlige HTML-editor. Her laver vi indholdet til vores websider. 
 • Prøv nu at klikke på fanebladet HTML 
  Her kan du nu se HTML- koderne som ligger til grund for din webside
 • Klik herefter på fanebladet Eksempel  - Her ser du hvordan din webside vil tage sig ud i en browser. Bemærk, at selv om det ligner det du så under fanabladet Normal , sp kan du ikke skrive / redigere i denne visning. Du skal tilbage til 'Normal / editoren for at skrive videre på websiden. 

 

Indholdet af dit web-sted Inden vi går videre skal vi lige have check på et hvad der egentlig er sket indtil nu. Du har oprettet et nyt web-sted, og FrontPage har gjort en masse ting i den forbindelse. Lad os se hvad der er sket. 
 • Bemærk nu titellinjen i FrontPage 2000-programvindue. Her står adressen på det nye websted, f.eks.:
  C:\documents and Settings\Administrator\My Documents\Mine web-steder\mit_web_sted
 • I Mappelisten ser du de mapper og filer som FP har oprettet til dit nye web-sted. Der er to mapper og én fil kaldet 'index.htm'
Hvor er gemmes web-stedet ?  Det er vigtigt at du har check på hvor på harddisken, FrontPage egentlig har gemt dit nye web-sted. adressen /stien til webstedet kan vi som sagt se i FP titlelinje. 
 • Prøv nu inden vi går videre at finde dit web-sted v.hj.a. Stifinder.
  Du skal ikke lukke FrontPage 2000 - men åbne Stifinder og find mappen hvor dit nye web-sted ligger.
 • Ok - fandt du det ...eller prøv igen. Du skulle gerne kunne genkende strukturen fra Mappelisten  - de to mapper og en enkelt fil kaldet 'index'.
Så langt så godt Du har nu oprettet et nyt web-sted , og du har check på hvor på din lokale oc'er dette web-sted er placeret.
Din første web-side Vi valgte at oprette et web-sted med én webside. Det er den der vises i Hovedbrugerfladen (programvinduets højreside). Men hold nu fast:
Filnavn og Titel I mappe listen er vist en htm fil nemlig Index.htm og i højre side ser vi en fil kaldet 'ny_side_1.htm , men det er én og samme fil!

Index.htm er filnavn.-type, det er jo også den eneste fil du så i Stifinder
'Ny_side_1.htm er denne fils Titel! Alle htm filer har en titel. Titlen vises altid i browserens titelfelt. Vi kommer tilbage hertil om lidt.

 • Prøv nu at vælge fanabladet HTML
 • I html koderne skal du nu finde hvor titlen 'Ny side 1 ' er angivet.
 • Ja - det står ikke overraskende i websiden head-sektion, i  mellem html tag'et < title > ........</ title>

 

Skriv noget Skriv lige en linje eller to i siden 'ny_side_1.htm' (altså det store hvide skriveområde i programvinduet.
Gem din side Vi skal nu gemme websiden.
 • Klik Filer -> Gem som ( eller brug ikonet Gem) og du får den velkendte dialogboks 'Gem som'
 • Bemærk mappen som der gemmes i - 'Mit_web-sted'
 • FP forslår (måske) at du gemmer filen med et filnavn svarende til den første tekst du skrev ( det kender du måske fra Word) , men
 • du vælger at gemme den med filnavnet 'index' - klik blot på ikonet for filen
 • Filtypen skal vi ikke ændre - den angives her blot som 'Web-sider' ( men er egentlig 'htm'
 • Klik Gem
 
Advarsel Ups - så blir vi venligt advaret . Filen index.htm findes allerede , vil vi erstatte den .
Ja det vil vi - for det er den eneste fil på vores web-sted lige nu

 • Klik JA til at erstatte filen 'index.htm'
 • Bemærk nu hvad der skete i toppen af Hovedbrugerfladen - før stod der 'Ny_web_side'
  hvad står der nu ?
 • Prøv igen at kigge i html koderne - og find head-sektioen og title tag'et.
 • Hvad står der nu som titel på din side ..? ( de første ord som du skrev..)
Luk webstedet Luk nu dit websted - det err tid til en kop kaffe ...og reflektioner :-)
 • Klik filer -> Luk web-sted ( hvis du ikke kan se det - så fold lige menuen under Filer helt ud .)
© Otto leholt

Til top af siden